ویراسباز


ویراستار رایگان فارسی:
نسخهٔ ۰/۱/۱

راهنمای سریع


ویراسباز یک ویرایشگر برخط (آنلاین) و رایگان فارسی است. متن را در بخش بالایی بنویسید، پس از فشار دادن دکمهٔ «ویرایش کن!» ویراسباز آن را از نظر دستور خط فارسی و اصول تایپ فارسی ویرایش می‌کند و در بخش پایینی نمایش می‌دهد. همچنین می‌توانید چگونگی ویرایش‌ها را با استفاده از زبانهٔ تنظیمات، تغییر دهید.
بیشتر بدانید...

فهرست اصلاحات انجام‌شده


با سپاس از شما که خطاهای ویراسباز را گزارش می‌دهید. فهرست اصلاحات انجام‌شده بر روی ویراسباز در زیر آمده است. با توجه به این که این اصلاحات در جریان هستند، به این فهرست با گذشت زمان افزوده می‌شود.

ویراسباز چه می‌کند؟


آگهی


مدرسهٔ آنلاین عکاسی

ویراسباز را ترویج کنید


ویراسباز: ویراستار رایگان فارسی